top of page
1635050157725.jpg

העברה בנקאית

לתרומה בהעברה בנקאית אלו פרטי חשבון להעברה: 

שם החשבון: חוות קיימא חוקוק

בנק לאומי - 10

סניף ראש פינה - 727

מס' חשבון: 156300/67

מס'  IL480107270000015630067 : IBAN

נודה לכם אם לאחר ביצוע ההעברה, תשלחו לנו למייל את אישור ההפקדה בו רשומים פרטיכם על מנת שנוכל להודות לכם בצורה הראויה ולשלוח קבלה.

תרומה בכרטיס אשראי / ביט בש"ח

לתורמים מישראל בש"ח /

דולר אמריקאי / קנדי / ליש"ט 

ניתן לתרום באופן חד פעמי / ה.ק.

ניתן לתרום בכרטיס אשראי / ביט.

bottom of page