top of page
working the feild at kaima hukuk

החקלאות המתועשת היא שמספקת כיום את מרבית הצריכה של ירקות ופירות בישראל ובעולם ככלל.


לפלפל או לחסה שאנו קונים בסופר לרוב אין שום קשר אליך, לאדמה שאתה חי עליה או למזג האוויר שבחוץ. ירקות כאלו יכולים לעבור מאות קילומטרים, להיות מאוחסנים שבוע או שבועיים לפני שרכשת אותם ומלאים בחומרים שמעולם לא תדע עליהם.

אם תגדל את הירקות בגינה שלך או קרוב לבית, תחסוך את עלות הנסיעה והזיהום הכרוך בה, תאכל ירק טרי שנקטף זה עתה ותדע בדיוק על איזו אדמה הוא גדל ולאילו חומרים הוא נחשף.


בחווה שלנו גדלים ירקות ללא חומרי דישון והדברה כימיים. מגוון הירקות הגדלים בחווה מאפשר מערכת אקולוגית מאוזנת באופן יחסי על אדמה הזוכה לכבוד והקשבה.עונות השנה הן המכתיבות לנו את מחזורי הגידול ובכך נחסכים משאבים רבים של התמודדות עם מזיקים ופתרונות של וויסות טמפרטורה.


שיתוף הפעולה בין החקלאי לקהילה של צרכנים מאפשר לצרכן להיות חלק ב"גינה גדולה" הנמצאת קרוב לביתו. מעבר לעלויות התיווך, השינוע והאחסון שנחסכות לו הוא גם זוכה לירקות טריים הגדלים בשדה בו הוא יכול לבקר ולקחת בו חלק, ע"י חקלאים אותם הוא יכול להכיר אישית ולפתח עימם יחסי אמון.

החקלאי זוכה ללקוחות הקשורים לעשייה בשדה ומאפשרים בעצם השותפות גידול גמיש המתחשב באדמה ובעונות השנה ואינו תלוי במחירי שוק משתנים.

קהילה | השותפות בין אנשים לעסקים בסביבת מגוריהם יוצרת "קהילה" חברתית וכלכלית. הצרכן יוצר חיבור חברתי עם אנשי השדה וצרכנים נוספים ע"י משלוחי ירקות בצפון, מגדיל את תחושת השייכות לסביבה בה הוא חי ומרגיש כי יש ערך מוסף בהרגלי הצריכה שלו.

 

הכסף אותו הצרכן מוציא אינו הולך לרשת שיווק גדולה או לחקלאי תעשייתי גדול שגר בכלל בחו"ל, אלא נשאר בקהילה ותומך בעסקיה המפרנסים בסופו של יום את אנשי הקהילה עצמה, שהוא אחד מהם.

bottom of page