top of page
Weighing fresh vegetables from the field

הקהילה שלנו

 

חוקוק הוא קיבוץ וותיק שהיה מאז ומעולם מחויב חברתית וקלט עשרות ילדי חוץ מרחבי הארץ בהצלחה רבה. ב - 2006 התיישב בחוקוק הגרעין האקולוגי, שהקים מערכת חינוך אלטרנטיבית, הרחבה קהילתית מיוחדת, ועשרות עסקים ויוזמות. אחת מיוזמות אלו הייתה "שדה שפע", חווה לגידול ירקות בשיטות טבעיות אשר סיפקה ירקות לקהילה.

בסוף שנת 2015 נפגשנו, קבוצה של ששה אנשי חינוך תושבי חוקוק, מתוך רצון למצוא ערוץ דרכו נוכל לתרום לקהילה ולחברה ברוח של שמירת הסביבה ומעורבות חברתית. כיוון שנכחנו בהצלחה של החווה בבית זית, בחרנו בפורמט של חוות קיימא, והפכנו את העסק הפרטי "שדה שפע" לעמותה. כך נולדה חוות קיימא - חוקוק. 

שילוב מוסדות חינוך

החווה שלנו ממשיכה לספק ירקות טריים ובריאים לקהילה המקומית בחוקוק, וכן לקהילות שכנות בדמות של ירקות עד הבית בצפון.

החווה מהווה חלק אינטגרלי במרקם חיי הקהילה: כיתות מבית החינוך עובדות מדי שבוע בשדה, גני הילדים באים לבקר, מתנדבים מצטרפים על בסיס קבוע, ואירועים קהילתיים שונים נערכים בחווה.

ממשיכים להתפתח

הגרעין האקולוגי בחוקוק ממשיך ליצור ולהתפתח, ועורך סיורים מרובים לאנשי חינוך, פרמקלצ'ר, אדריכלות ואדריכלות נוף, למובילים של קהילות צעירות יותר ועוד. 

bottom of page