top of page
קטיף שומר בשדה

החזון שלנו 

 

הקמנו את 'חוות קיימא- חוקוק' כי אנחנו מדמיינים עולם טוב יותר.

כקהילה נוכחנו שבעשייה, אמונה ועבודת צוות אפשר להגשים  חלומות.

אנחנו מאמינים בחברה שוויונית, שמצליחה להכיל את כל  הרבגוניות האנושית מתוך כבוד הדדי ואכפתיות.

אנחנו מאמינים בחברה בה הכוח המניע הוא ערבות הדדית, דיאלוג  כן ועבודה משותפת.

אנחנו מאמינים בחברה בה יש משמעות לקהילה, יחסי שכנות  ושיתופי פעולה.

אנחנו מאמינים בחברה החיה בהרמוניה עם הסביבה הטבעית שלה, המכירה בהיותה חלק ממערכת טבעית אחת אדירה,

בה לכל פרט קטן  יש חשיבות לתפקוד המערכת כולה.

אנחנו מאמינים בחברה שבה כל אחד חש שיש לו מקום, משמעות, יכולת וערך.

ולכן בחווה שלנו:

  • אנחנו עובדים כצוות, מתוך יחסי אמון וכבוד הדדי.

  • כל עובד, צעיר או מבוגר, הוא חלק אינטגרלי מהעשייה ולכולם יש מקום להביע דעה, להציע הצעות, לקבל החלטות ולפתור בעיות.

  • כולם מזומנים לבקר, לעזור, לקחת חלק בעשייה, ללמוד וללמד.

  • אנחנו מגדלים ירקות בריאים וטריים עבור קהילתנו ועבור קהילות  שכנות, ומספקים אותם ישירות מהשדה הביתה.

  • אנחנו נותנים מקום לכלל היצורים החיים, ולו הקטנים ביותר,  וסומכים על המערכות הטבעיות עם התערבות מינימלית.

  • אין דריסת רגל לרעלים וחומרים מלאכותיים בגידול המזון.

  • אנחנו מעסיקים בהעסקה הוגנת.

  • אנחנו שמים את הבריאות והשמחה של כל אחד מעל שיקולים של  יעילות, זמן ותועלת אישית.

דלת החווה תמיד פתוחה. בואו להיות חלק מהגשמת החלום!

bottom of page